GePeMiljoe-logo.jpgYour Company
 
Om GePe Miljö CV Affärsidén Miljöpolicy Övrigt
Hem Miljöpåverkan Nyheter Välj GePe Miljö Mina tjänster Kontakt

Välj GePe Miljö

Varför ska Du välja Mitt företag?

 

- Jag har många nöjda kunder inom Landstinget i Uppsala län, där jag tidigare 

   varit anställd.

 

- Jag har mer än 8 års erfarenhet av utveckling, införande och drift av

   miljöledningssystem.

 

- Jag har 5 års erfarenhet av miljörevisioner, interna och externa inom

   Landstinget i Uppsala län.

 

- Jag har 40 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor som skyddsombud,

   huvudskyddsombud samt arbetsgivarrepresentant som sekreterare i

   skyddskommittén vid Akademiska sjukhuset.

 

- Jag har under ca 20 år arbetat med olika administrativa arbetsuppgifter

   inom landstinget, t.ex. bemanningsfrågor, förhandlingar, utredningar och

   utbildning främst inom arbetsmiljö, miljö, sjukresor samt information.

 

 

 

 

 

Ett aktivt och systematiskt arbetsmiljö- och miljöarbete ger ökad lönsamhet.

 

 

Allt fler konsumenter

kommer att ställa miljökrav på de varor och tjänster som de köper.

 

 

 


Copyright © 2009 Webbdesign Hillar.com IT-konsult <> Tfn 0142-158 74 <> E-post info@hillar.com