GePeMiljoe-logo.jpgYour Company
 
Miljökrav
Hem Miljöpåverkan Nyheter Välj GePe Miljö Mina tjänster Kontakt

Miljöpåverkan

Hur påverkas Ditt företag av miljöbalken?

 

 

Bevisbördsregeln

   Du är skyldig att alltid kunna bevisa att du följer miljöbalkens regler.

 

Försiktighetsprincipen

Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. 

 

Hushållningsprincipen

Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

 

 

Kunskapskravet

Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och hur du kan motverka sådan påverkan.

 

Produktvalsprincipen

Om användandet av kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljö ska Du ersätta produkterna med ett mindre farligt alternativ i de fall detta är möljigt.

 

 

 

 

 

Uppfyller Ditt företag arbetsmiljölagens krav på systematiskt arbetsmiljöarbete?

 

gredelby_2


Copyright © 2009 Webbdesign Hillar.com IT-konsult <> Tfn 0142-158 74 <> E-post info@hillar.com