GePeMiljoe-logo.jpgYour Company
 
Miljörevision
Hem Miljöpåverkan Nyheter Välj GePe Miljö Mina tjänster Kontakt

Miljörevision

En miljörevision görs för att kontrollera om företagets miljöledningssystem uppfyller kraven i standarden för miljöledningssystem, (SS-EN ISO 14001:2004) Revisioner görs om företaget är miljöcertifierat eller har avtal med andra företag som är miljöcertifierade och som ställer krav på sina underleverantörer att de har ett bra miljöarbete. Större företag har ofta egna interna miljörevisorer, mindre företag köper ofta den tjänsten.

Syfte med revisioner

-   är att genom kontroller ute i företaget säkerställa att kraven i miljöledningssystemet efterlevs och att belysa förbättringsområden samt att rapportera till företagsledningen.

Omfattning:

Revisorn kontrollerar att:

-    miljöledningssystemet är utformat enligt kraven i standarden

-    miljöledningssystemet är infört och underhållet på ett riktigt och

      praktiskt fungerande sätt

-    alla företagets områden revideras minst vart tredje år