GePeMiljoe-logo.jpgYour Company
 
Om GePe Miljö CV Affärsidén Miljöpolicy Övrigt
Hem Miljöpåverkan Nyheter Välj GePe Miljö Mina tjänster Kontakt

CV

Utdrag ur CV

Jag har 5 högskolepoäng i Miljöstyrning och cirka 8 års erfarenhet av utveckling, införande och drift samt 5 års erfarenheter av miljörevisioner interna och externa av miljöledningssystem i Landstinget i Uppsala län.

 

Dessutom flera kortare kurser inom arbetsmiljöområdet, 40 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor som skyddsombud, Huvudskyddsombud 10 år, arbetsgivarrepresentant i skyddskommittén som sekreterare samt ordförande i ritningsgranskningsgruppen.

 

Jag har även en underskötersekutbildning i botten.

 

Jag har tidigare arbetat inom Landstinget i Uppsala län i 42 år.

Jag har nu också erfarenhet av att utveckla miljöledningssystem för mindre privata företag.

Sedan början av 2009 driver jag ett miljökonsultföretag, GePe Miljö, inom ramen för C-företaget i Uppsala.